Out of Africa
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:45
"Indická komunita zdraví--"
1:06:54
- Kde jenom je Berkeley?
- Musí tu být.

1:07:08
Kdo ten zápas vyhrál?
1:07:17
Nemáte pro mì pøíbìh?
1:07:23
Pohoršil jsem si.
Poslednì jsem byl Denys.

1:07:27
Dala byste si šampaòské?
1:07:30
Prý jste na chvíli odjela domù.
1:07:34
Ano. Kde je Berkeley?
1:07:36
Rád vás znovu vidím.
1:07:42
Ještì se potýká s horeèkou.
Bude v poøádku.

1:07:44
Kdo jsou tihle lidi?
1:07:47
Bror øíká, že brzy budeme kolonie.
1:07:51
Ano. Chtìjí to teï doøešit.
1:07:54
Mají loterii.
Kupte si los, vyhrajte farmu v Africe.

1:07:57
Vážnì jste si myslel,
že vše zùstane postaru?


náhled.
hledat.