Out of Africa
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:00
Nikdy umìlý zvuk
a najednou Mozart.

1:23:34
- Mᚠuž klienty?
- Za týden.

1:23:36
Belgièan s dcerami.
1:23:39
Napsal do dopisu
"Chtìli bychom od všeho tøi."

1:23:42
Bude to zajímavá výprava.
Budu pryè na mìsíc...

1:23:45
nebo hodinu a pùl.
1:23:48
Proè to dìláš?
1:23:51
Šít neumím.
1:24:09
Víš z èeho jsou? Z látky.
1:24:12
Kde pøistane?
1:24:14
Vtip je nepøistát.
1:24:20
Musí to být úžasný pocit.
1:24:26
Takhle jsem si pøedstavovala Ameriku.
1:24:30
- Byla jsi v Americe?
- Ne, ale mùj otec ano.

1:24:33
Vyprávìl mi o tom,
když jsem byla malá.

1:24:38
- Jste si poøád blízcí?
- Zemøel.

1:24:40
Vzal si život, když mi bylo deset.

náhled.
hledat.