Out of Africa
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:00
Byl to napùl Masaj.
Proto si ho pamatuješ.

:07:03
Jsou jako nikdo jiný.
:07:07
Myslíme si, že je zkrotíme...
:07:10
ale nezkrotíme.
:07:12
Když je dᚠdo vìzení, zemøou.
:07:15
- Proè?
- Protože žijí pro teï.

:07:18
Nepøemýšlí o budoucnosti.
:07:21
Nedokážou pochopit,
že je jednou pustí.

:07:25
Myslí si, že to je natrvalo.
:07:27
A tak zemøou.
:07:32
Jsou tady jediní,
komu jsme jedno...

:07:34
a to bude jejich konec.
:07:39
O èem jste vy dva
spolu kdy mluvili?

:07:44
O nièem.
:07:50
Takže ty jsi vìdìl, že pojedu.
:08:01
Zítra vstáváme brzy.
Bìž se trochu vyspat.

:08:07
- A co bude zítra?
- Nemám ponìtí.

:08:15
- Dobrou noc.
- Dobrou noc.

:08:55
Myslel bys, že uteèou.
:08:58
Tys neutekla.

náhled.
hledat.