Phenomena
prev.
play.
mark.
next.

:01:07
Wait!
:01:14
Stop!
:01:21
Please wait!
:01:23
Stop!

prev.
next.