No Mercy
prev.
play.
mark.
next.

:30:03
Je to modrý papoušek a já bych
chtìl pøesnì takovýho.

:30:06
Myslím, že øíkala, že ho
mìla od vás.

:30:10
Vy nedìláte papoušky.
Víte, kde je dìlají?

:30:14
Stejnì díky.
:31:45
-Ani hnout, hajzle!
-Poruèík Hall...

:31:48
Jsme od policie.
:31:53
Nìkdo se na mì povìsil.
:31:55
Jak vypadal?
:31:57
Nevidìl jsem ho.
:31:58
-Tak vidìl, nebo nevidìl?
-Ty seš komediant.


prev.
next.