Stand by Me
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:00
Gordie bir öykü yazdý.
:25:01
-Cidden çok iyi.
-Ne yazdýn tatlým?

:25:04
Ben de bunu söylüyorum ya.
Futbol, konsantrasyon gerektirir.

:25:07
Sen kýzlardan laf açýyorsun,
çocuðun zihni daðýlýyor.

:25:11
Cidden çok beðendim.
:25:13
Bence çok iyiydi.
:25:19
Sen futbol oynuyor musun?
:25:23
Futbol oynuyor musun?
:25:27
Hayýr.
:25:28
Ne yapýyorsun?
:25:32
Bilmem.
:25:34
Aðabeyin Denny çok iyi futbol oynardý.
:25:42
Al bakalým. Bir buçuk dolarlýk hamburger.
:26:11
Hey çocuk! Sen ne yapýyorsun orada?
Gel bakayým buraya!

:26:14
Hemen buraya gel dedim, lanet olsun!
Yoksa köpeðimi üstüne salarým.

:26:18
Koþ!
:26:21
Chopper, saldýr ona! Saldýr ona oðlum!
:26:24
Açýkçasý "saldýr ona oðlum" demiþti.
:26:26
Ama ben þöyle duymuþtum:
"Chopper, taþaklara saldýr."

:26:44
Chopper bu muymuþ?
:26:45
Chopper, efsane ile hakikat arasýndaki
derin uçurum hakkýnda aldýðým ilk dersti.

:26:50
Hadi gel Choppie. Gel de kýçýmý ýsýr Choppie.
:26:54
Hadi koparsana uyuz it.
:26:57
Taþaklara saldýr Choppie.

Önceki.
sonraki.