Angel Heart
prev.
play.
mark.
next.

:02:36
Kako ste?
:02:45
Zdravo!
:02:47
Da,
ovde Harold Eindžel.

:02:49
Da, srednje slovo R,
kao u telefonskom imeniku.

:02:52
Molim?
:02:54
Vainsap.
:02:56
Herman Vainsap,
Vainsap & Mekintoš?

:03:00
Samo trenutak!
:03:06
Vainsap iz Vainsap &...
:03:08
Mekintoš.
Zapisao sam!

:03:14
Naravno da znam šta
je pravni zastupnik.

:03:17
Slièno advokatu,
samo što je raèun veæi.

:03:22
Naravno da æu saèekati.
:03:24
Kreten!
:03:31
Halo, g-dine Vainsap?
Harold Eindžel.

:03:36
Naravno,
mogao bih biti slobodan.

:03:39
Da li bi to bilo
sa vašom firmom?

:03:45
Ponovite to.
:03:49
Luis...
kako se to piše?

:03:54
Sajfer... dobro.
Šta je on... stranac?

:03:58
Da li je vaš klijent stranac?

prev.
next.