Angel Heart
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:36
Nasýlsýn?
:02:45
Merhaba
:02:47
Evet, ben Harold Angels.
:02:49
Evet, büyük R, telefon rehberlerindeki gibi.
:02:52
Pardon?
:02:54
Winesap.
:02:56
Herman Winesap,
Winesap & Mackintosh?

:03:00
Bir saniye!
:03:06
Winesap & . . .'dan Winesap mý?
:03:08
Mackintosh. Anladým!
:03:14
Tabiki baþsavcýnýn ne olduðunu biliyorum.
:03:17
Avukat gibi,
sadece faturasý daha yüklü.

:03:22
Tabi, bekliyorum.
:03:24
Salak herif!
:03:31
Merhaba, Bay Winesap? Harold Angel.
:03:36
Evet, müsaitim.
:03:39
Bu þirketle mi ilgili?
:03:45
Tekrar verin bana.
:03:49
Louis . . . Nasýl heceliyorsunuz?
:03:54
Cyphre . . . tamam.
Nedir bu . . . yabancý?

:03:58
Müþterisiniz bir yabancý mý?

Önceki.
sonraki.