Angel Heart
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:49
Bay Angel? Beklettiðim için üzgünüm,
ama biraz erken geldiniz.

:41:55
Kötü bir hafýzam var.
4.00'mü yoksa 4.30'mu tam emin deðildim.

:42:03
Bulunduðunuz bu yer vahþi bir yerdir.
- Evet, burada mutlu oldum.

:42:08
Daha önce hiç falýma baktýrmadým.
Uzun sürer mi?

:42:12
Þimdi detaylarý inceleyeceðim. Genellikle
bir monitör oluþturmak birkaç gün alýr.

:42:21
Çay?
:42:24
Biraz çay alýr mýsýnýz?
:42:25
Evet, teþekkürler.
:42:33
Darjeeling mi, yasemin mi yoksa çin mi?
:42:38
Pek çok insan Çin çayý sevmez.
:42:50
Piyano çalar mýsýnýz?
:42:53
Hayýr, tam olarak çalamam.
:42:55
Þarký söyler misiniz?
:42:57
Belki bir kuble,
ama hayýr . . . tam olarak söyleyemem.


Önceki.
sonraki.