Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

:15:03
Gdje vam je supruga?
:15:06
Gdje mi je supruga?
:15:09
Na seIu, provodi vikend
s roditeIjima.

:15:15
A vi ste ovdje s neznankom, zIoæko.
:15:19
Veèerati s nekim nije zIoèin.
:15:21
Još nije.
:15:26
- Hoæe Ii biti?
- Ne znam. Što vi misIite?

:15:29
Prepuštam to vama.
:15:36
Još ne znam. Nisam još odIuèiIa.
:15:43
Barem ste iskreni.
:15:48
Na zabavi smo osjetiIi uzajamnu
privIaènost. To je biIo oèito.

:15:53
Noæas ste sami. I to je oèito.
:16:01
OdrasIi smo Ijudi.
:16:09
PIatimo.

prev.
next.