Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

:57:00
Znam. RazmišIjaIa sam o tome.
Znam kako ti je.

:57:05
VeIika je to stvar.
AIi ne mora biti i probIem.

:57:09
Stvarno ne mora.
:57:11
Budi pošten prema meni,
i ja æu biti prema tebi.

:57:21
``Uveo je Agnes i NeIIie u ormar.``
:57:24
``Agnes, NeIIie i Gica
su hihotaIe u mraku.``

:57:27
``PearI je vani sIušaIa.
`UpaIiIo je`, povièe NeIIie.``

:57:31
```Naravno```, reèe Gica.
`Vidi Ieteæeg psa!`, zavrišti Agnes.``

:57:36
``PearI se namrštiIa.
`Kome se za to fuæka?`, reèe ona.``

:57:40
``Nitko je nije èuo.``
:57:41
```Èuvaj se crva!`, zacviIi Agnes.``
:57:44
```Fuj!`, povièu NeIIie i Agnes.``
:57:46
```Vidi onog goIemog žohara!`,
krikne Gica. `Upomoæ!```


prev.
next.