Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

1:00:03
STANLEY FOREST, 42,
PROFESOR POVIJESTI,

1:00:06
IZNENADA UMRO OD SRÈANOG
UDARA U PONEDJELJAK NAVEÈER.

1:00:27
Znaš što sam uradio?
Nazvao sam Iijeènika.

1:00:30
On mi je rekao: ``Èestitam!``
1:00:32
Tko zna što mu je sve rekIa.
1:00:36
No to nije sve.
1:00:39
DakIe, nakon razgovora s Iijeènikom,
1:00:41
jutros sam provaIio u njen stan.
1:00:45
Znam. Odvjetnik sam, a provaIjujem.
1:00:48
Htio sam vidjeti s èim imam posIa.
1:00:51
Saznati spava Ii s još nekim.
1:00:55
Ništa nisam našao.
1:01:01
DakIe, ništa nisam našao.
1:01:05
Ništa ne znam o obiteIjskom pravu.
1:01:08
Moraš mi pomoæi.
KoIiko je zakon na njenoj strani?

1:01:15
Pa, nije dobro za tebe.
1:01:20
Neprestano me zove doma.
1:01:23
Kad god se Beth javi,
ona prekine vezu.

1:01:28
Bojim se, Jimmy. Ja...
Ne žeIim izgubiti svoju obiteIj.

1:01:40
Èinjenice o zloèinima su straviène.
1:01:44
Oružjeje navodno
bila elektrièna naprava,

1:01:49
kakvom se danas koriste
njujorški policajci.

1:01:52
Naprava onesposobljava tijelo
1:01:55
remeæenjem elektriènih valova
u mišiæima.

1:01:58
Njome se pokusno služe
stotine policajaca u zemlji


prev.
next.