Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

1:04:00
Da.
1:04:02
Odvjetnik ste.
Radite za tvrtku...

1:04:06
Kako se ono zove? U svakom sIuèaju...
1:04:09
Stvarno smo se veæ sreIi.
1:04:11
- Imate dobro pamæenje.
- Nikad ne zaboravIjam Iica.

1:04:15
- Svijet je maIen.
- To sigurno.

1:04:21
DakIe seIite se u predgraðe?
1:04:24
- SeIite se u predgraðe?
- Da.

1:04:27
Jeste Ii veæ pronašIi kuæu?
1:04:29
NašIi smo je u Bedfordu.
Znate gdje je to?

1:04:31
- Tamo je predivno.
- Da.

1:04:33
Odmah se seIite?
1:04:36
Zapravo, prvo je žeIimo preurediti.
1:04:39
Vi biste se odmah useIiIi?
1:04:42
Da. HtjeIa bih se smjestiti.
1:04:44
AIex èeka dijete.
1:04:49
To je...
1:04:51
Isprièajte me, imam posIa.
1:04:56
I ja moram poæi.
1:04:58
HvaIa na èaju i na trudu.
1:05:01
- Nema na èemu.
- Stvarno mi se sviða.

1:05:05
- Ovdje smo biIi sretni.
- HtjeIa bih razmisIiti.

1:05:08
Dat æu vam naš broj
da možete nazvati.

1:05:11
HvaIa.
1:05:30
- Èut æemo se.
- OdIièno.

1:05:32
- Zbogom.
- Zbogom.

1:05:39
Èini se da je doista zainteresirana.
1:05:42
Nije spomenuIa supruga.
MisIim da je sama.

1:05:47
- Što je? NeraspoIožen si.
- Ne, ne. Samo sam umoran.


prev.
next.