Fatal Attraction
prev.
play.
mark.
next.

1:17:00
Nema na èemu, dušo. Sviða ti se?
1:17:06
Sviða ti se?
1:18:00
Mislio si da samo tako možeš uæi u
moj život i sve okrenuti naglavaèke,

1:18:05
misleæi pritom samo na sebe.
1:18:08
Znaš li što si ti?
1:18:10
Ti si obièna pizda.
1:18:16
Kladim se da uopæe ne voliš žene.
1:18:20
Vjerojatno ih se plašiš.
Mene sigurno.

1:18:26
Bojiš me se, zar ne?
1:18:28
Užasno me se bojiš.
Bojiš se.

1:18:31
Preplašena, bezdušna, mlitava pizdo.
1:18:36
Mrzim te.
Zavreðuješ sve što te snašlo.

1:18:40
- Isuse Kriste!
- Oprosti.

1:18:44
BrinuIa sam što si tako kasno budan.
Oprosti.

1:18:47
SIušao sam iskaz.
1:18:50
Nisam mogao spavati.
1:18:52
Hajde. Izmasirat æu ti Ieða.
1:18:55
- Masaža Ieða?
- Brandy i masaža Ieða.

1:18:58
- Neæeš znati što te snašIo.
- Zvuèi izvrsno.


prev.
next.