La Bamba
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:02
Да, видях се с някои.
Какво лошо има?

:57:07
Ти си моето гадже.
:57:09
И кога бих могла да те видя?
:57:12
След концертите и след
всичките дрyги момичета...

:57:16
Не ме интересyват
дрyгите момичета!

:57:21
Според теб,
какво трябва да правя?

:57:24
Сега нямаш време за мен.
:57:26
Искаш да скъсаш ли?
:57:35
Bече нищо не разбирам.
:57:40
Ще се видим.

Преглед.
следващата.