Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:02
Mami, tati:
1:17:06
Chci jen,
abyste vìdìl, že vás v našem domì vítám.

1:17:09
Kdykoliv chcete, zastavte se.
1:17:11
Ztím, tati, vìno už mám.
1:17:18
O Maitlandovy je postaráno.
Myslím, že se vše normalizuje.

1:17:27
Smím prosit?
1:17:38
Zavolal jsem zásobovatele. Má velkej beat.
1:17:41
Budeme potøebovat svìdky. Souhlasíte?
1:18:32
Tak zaènem s tím obøadem.
1:18:34
Chcete vy, Betel...
1:18:37
-Nikdo nepronese to slovo s ´´B´´.
-Bereš si tuto ženu...

1:18:41
za manželku?
1:18:44
Nevím. Je to velké rozhodnutí.
1:18:47
Vždy jsem øíkal,
že když to udìlám, bude to navždy.

1:18:51
Jistì. Pokraèujte.
1:18:53
A vy Lydie, berete si tohoto muže,
1:18:56
Ne! Šváb...
1:18:59
Je trochu nervózní. Radìji odpovím za ni.

náhled.
hledat.