Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:19:02
Jscm Lydic Dcctzová, dušcveì zdravá.
1:19:04
Muž vcdlc mì jc tce, koho ahai.
Ptal jstc sc mì.

1:19:07
Odpovídám. Aeo, miluji toho mužc.
1:19:10
No tak.
1:19:15
No tak.
1:19:18
Betelgeu...
1:19:24
Vypadni!
1:19:27
No tak dál!
1:19:30
Hej, ty chlape.
1:19:34
Pokraèujeme v obøadu?
1:19:39
-Potom.
-Betelgeuse.

1:19:51
To je smeè!
1:19:55
Tak jedem dál!
1:19:57
V rámci úøadu, který zastávám...
1:20:00
-Prsten, prosím.
-Prsten! Ale ne!

1:20:10
Mám ho, lásko.
1:20:27
Tady je. Prosím.
1:20:30
Nic pro mì neznamenala. Vùbec nic!
1:20:39
-Nyní vás prohlašuji...
-Ano, dál.

1:20:43
...za manžela a...

náhled.
hledat.