Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:20
DÍVÈÍ ŠKOLA
SLEÈNY SHANNONOVÉ

1:21:41
-Kolik je hodin?
-Okolo pùl ètvrté.

1:21:45
Asi tak rok.
1:21:53
No?
1:21:55
Mᚠbarvy?
1:21:56
Ano a udìlala jsem vám taky
fotky nové radnice.

1:22:00
Jaká byla zkouška z biologie?
1:22:02
Odporná. Chtìli, abych pitvala žábu.
1:22:05
Odpovìdìla jsem: nikdy,
je to proti mému vyznání. Dali mi trojku.

1:22:08
A zkouška z matiky?
1:22:11
Dìlᚠsi ze mì legraci?
Celý týden jsme na to studovali.

1:22:16
Dostala jsem jednièku.
1:22:17
Mùžu teda?
1:22:19
Nevím. Mᚠtrojku z biologie.
1:22:24
Nešt´ouchej do ní.
Nikdy jsi z biologie nedostal jednièku.

1:22:31
No tak.
1:22:34
Tedy,
1:22:36
pøedpokládám,
1:22:51
Živí
a Mrtví

1:22:52
Harmonické zpùsoby života
a mírové soužití

1:22:54
Vypadá to jako návod na stereo.
1:22:56
Vypadá to,
že Lydie dostala jednièku z matiky.


náhled.
hledat.