Beetlejuice
prev.
play.
mark.
next.

:26:01
Ne može se protiv
toga, zar ne?

:26:04
Povedite i male partnere.
Èeka ih gomila zmija da se igraju.

:26:09
Reci jednom, reci dvaput,
treæi put èarolija. I zapamti!

:26:13
Jedem sve tebi po želji.
Gutam sve što poželiš.

:26:17
Doði, pokazaæu ti na psu!
:26:19
Nazovite!
:26:48
Treba nam pomoæ. Proèitao sam nešto
u knjizi o hitnim sluèajevima.

:26:53
Evo. U sluèaju nužde,
nacrtaj vrata.

:27:01
Nacrtaj vrata? Ne znam zašto stalno
gledamo u tu glupu knjigu?

:27:08
Možda bi trebalo da pokušamo
sa tim Bitl momkom?

:27:26
Nisi valjda stvarno pomislio
da æe da upali?

:27:32
Pokucaj tri puta.

prev.
next.