Tequila Sunrise
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:18
Kirli iþlerden ayrýldýðýna inanýyorum.
1:14:25
Ne o?
1:14:27
Hiç. Bir mesajým var.
1:14:30
Aramam gerekiyor.
1:14:32
Þimdi mi?
1:14:34
Hemen geliyorum.
1:15:11
Ne yapýyorsun burda?
1:15:13
Polisler peþimde.
Söylemiþtim gelmeden ara diye.

1:15:17
Korkudan kriz geçirecektim.
1:15:20
Komik deðil.
Üstümde bir tek havlu var.

1:15:23
Biliyor musun,
kim gözetliyor seni?

1:15:26
Amerika ve Meksika hükümetleri...
1:15:29
...benim buraya gelmemi
gözetlemek için beni seçtiler.

1:15:33
Aklýma geldi. Eðer bunlardan
yanlýþ birini kullanýrsam...

1:15:37
...50'þer yýl yeriz.
1:15:48
Telefonda sana söylemiþtim,
herþeyi hallederim.

1:15:53
Carlos'un eve girdiðini
sana sylemem için talimat geldi.

1:15:57
Saðol, saðol...
1:15:59
Hayatýmý sana teslim ediyorum,
beni bütün gece bekletiyorsun.


Önceki.
sonraki.