Willow
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:20:00
Ranon!
Dobro veš kako sovražim trole.

:20:03
Lahko bi bil tvoj stražar
in ti prenašal sulico.

:20:06
Jaz tudi. Jaz tudi. Dada.
:20:09
Lahko sem zelo sreèen oèka. Želim si, da bi
lahko vaju cukrèka vzel s sabo.

:20:18
Zbogom, Dada.
:20:22
Pojdita se igrat!
Dajmo.

:20:30
Še nikdar nisva bila narazen.
:20:34
Jaz te že zdaj pogrešam.
:20:38
Ne skrbi, Kiaya.
Vse bo v redu.

:20:42
Vrnil se bom
še preden si boš lahko to lahko mislila.

:20:46
Dobro, zapomni si
da mora biti punèka na toplem.

:20:50
In... tukaj imaš.
:20:55
To ti bo prineslo sreèo.
:21:10
Dobri pošteni ljudje!
:21:14
Zunanji svet ni
nièkaj prijazen za Nelwyne.

:21:17
Izroèi otroka prvemu Daikinu,
ki ga sreèaš in potem pohiti nazaj domov.

:21:25
Tuatha...
lokwathrak... tuatha!

:21:29
Pojdite v smeri ptièevega leta!
:21:32
- Ooh.
:21:36
Obraèa se proti vasi!
:21:40
Ne menimo se za ptico.
Sledimo raje reènemu toku.

:21:42
Umaknite se proè!

predogled.
naslednjo.