Always
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:02
sen isine bak. Uçak benim degil mi?
:09:04
Disine bir sey yapîsmîs.
:09:07
-Dogumgününü unuttugumu sandîgînî sanîyor.
-Niye böyle yapîyorsun?

:09:24
Dans etmek ister misin? Bu gece parti var.
:09:55
Lütfen bunu buyurun.
:10:08
Bu sana.
:10:09
Inanîlmazsîn.
:10:11
Havaalanîndaki...
:10:13
hediyelik esya dükkanîndan aldîgîn
kîytîrîk bir seyle beni tavlayamazsîn.

:10:17
Daha önceden ise yaramîstî.
:10:25
Istemiyorum.
:10:27
Al sunu.
:10:28
Kaba adam.
:10:32
-Istemiyorum.
-Istersin.

:10:33
-Hayîr.
-Evet.

:10:35
-Evet. sahiden istemiyor musun?
-Hayîr.


Önceki.
sonraki.