Dead Calm
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:13
Pojedu se tam podívat.
:20:15
To nemùžeš.
:20:16
Tvrdì spí. Ani to nezjistí.
:20:18
Zjistí. Uslyší motor.
:20:20
Ne. Vezmu si èlun.
:20:23
Nabij pušku a nech si ji u sebe.
:20:25
To myslíš vážnì?
:20:26
Udìlej prosím, jak ti øíkám.
:20:46
Vrátím se brzy.
:20:48
Ahoj.
:20:58
Poèkej.
:21:02
Vezmi si ho.
:21:16
Jedna, dvì...
:21:28
Dobøe.
:21:30
Ted'!
:21:36
Aport. No tak.

náhled.
hledat.