Driving Miss Daisy
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
- Rekli ste da kreæemo u 7:45.
- Najkasnije.

:48:09
Zašto ste sami vukli prtljag?
:48:14
- Nije nikog bilo da mi pomogne.
- Bože pomozi.

:48:18
Utovar prtljaga ne traje
više od 5 minuta.

:48:21
A vi rizikujete da slomite obe ruke i noge.
:48:26
- Previše ste nervozni.
- Mrzim da radim sve u 5 do 12.

:48:31
Paukjete se veæ nedelju i po.
:48:34
- Dajte mi taj paket.
- Ne diraj to.

:48:36
Baš je lepo. Je li to poklon za g. Voltera?
:48:39
Da. Lomljivo je.
Biæe na sedištu pored mene.

:48:43
- Dobro jutro gospodine.
- Skoro si zakasnio.

:48:46
- Zar ne kreæete u 7:45?
- Nervozna je. - Æuti.

:48:52
Ovo šalje Florin za ujaka.
:48:54
Pa mamo nije zmija.
Mislim da je papir za pisma.

:48:58
Vrlo priladno.
On je slep.

:49:01
- Možda je sapun. - Baš lepo što si tako
zainteresovan za ujakov 90-ti roðendan.

:49:07
Nemoj, mama. Nemogu
s tobom u Mobil.

:49:11
- Moram u Nju Jork na konvenciju.
- Poèinje u ponedeljak.

:49:15
I znam ja zašto.
:49:18
Florin nema veze sa tim.
Èekala je šest meseci na karte.

:49:21
Važnije ti je "Moja draga damo"
nego roðena krv.

:49:25
- Mama!
- Šta æe reæi oni hrišæani?

:49:28
Nemogu razgovarati sa
tobom kad si takva.

:49:33
- Oèekuju nas za veèeru.
- Stiæi æete.

:49:38
Sigurno æe spremiti rakove.
:49:42
- Samo je uzbuðena.
- Evo ti 50 dolara ako ti zatreba.

:49:47
Ne pokazuj ih mama.
Imate mapu?

:49:51
Kod nje je, na zadnjem sedištu.
:49:53
- Prouèavala ju je...
- 7:16.

:49:56
- Trebala bi da na radiju oglašavaš vreme..
- Hoæu da izbegnem gužvu.


prev.
next.