Ghostbusters 2
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:35:02
Dwa w pułapce, koniec roboty
Jesteśmy sprawni, a oni knoty!

:35:09
To my jesteśmy dobrem, pięknem,
jedynymi pogromcami duchów!

:35:20
Pogromcy duchów.
Tak. Powróciliśmy.

:35:36
Przyjmuję czeki i gotówkę!
:36:12
- Co się stalo, kochanie?
- To znowu ten duch.

:36:15
Nigdy nie odejdzie. My będziemy
musieli się stąd wynieść.

:36:19
Nie martw się.
Zostaniemy tu. On się wyniesie.

:36:24
- Kogo zamierzasz wezwać?
- Pogromców duchów.


podgląd.
następnego.