Glory
prev.
play.
mark.
next.

1:39:00
Neka pisma, lièna.
-Naravno.

1:39:10
Isto, ako poginem...
Seti se šta si video ovde.

1:39:26
Vi ste osloboðeni,
vratite se.

1:39:31
Hajde!
1:39:39
Samo idi, i mi æemo.

prev.
next.