Glory
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:45:03
Lfrågasätt aldrig min auktoritet
inför andra.

:45:07
Förlåt, husbonn bestämmer.
Småfolket ska bara lyda...

:45:12
Major Forbes. Givakt!
:45:24
Sergeant Mulcahy.
:45:29
Börja.
:45:46
Fortsätt.

föregående.
nästa.