Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:08
To je doba! Pøipadá mi,
že jedeme celou vìènost.

:03:19
Kdy bude Memphis?
:03:21
Za dva dny.
:03:26
V Americe jsou rùzný èasový pásma.
:04:09
Memphis, Tennessee.
:04:13
Vystupte, jsme v Memphisu!
:04:16
Džune, Memphis!
Už jsme tady!

:04:43
"Mister Baby"
:04:48
A o dva dny døív!
:04:56
DALEKO OD JOKOHAMY

náhled.
hledat.