Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:02
Zaèínali tu Howlin' Wolf,
Rufus Thomas, Charlie Feathers

:11:09
James Cotton, Johnny Cash,
Billy Lee Riley...

:11:12
Carl Perkins, Roy Orbison,
Jerry Lee Lewis...

:11:14
a samozøejmì král rocku
Elvis Presley.

:11:18
Nìkdy v èervnu 1953
pøišel do studia,

:11:23
že má maminka narozeniny,
ale mìla je úplnì jindy.

:11:28
Sam mu pøesto vybral písnièku
:11:31
a on øekl: "To je ono, hrajte dál!" Paráda!
:11:36
Tu vìc pak zahrál v rádiu Dewey Phillips
:11:40
v roce 1954 nebo 1955
:11:42
a musel ji dávat tak jedenáctkrát za noc.
:11:45
Lidi volali, jestli
je èernej nebo bílej.

:11:50
Prostì to byl hit.
:12:07
Mluví rychle!
:12:10
Už toho mám dost.
:12:12
Teï do Gracelandu nepùjdeme.
:12:15
Jak chceš.
Ale já se tam celkem tìšil.

:12:23
Fakt? Já myslela,
že tam nechceš.

:12:28
Pojï se trochu cournout.
:12:32
Tak jo.
:12:57
Teï pùjdu první já.

náhled.
hledat.