Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:00
Vem Jokohamì 60 % domù
:16:04
a bude to jako tady.
:16:06
Tohle není Jokohama!
:16:10
Tohle je Amerika,
Elvisovo mìsto!

:16:13
My jsme Elvise nemìli.
Není to jako v Japonsku.
Chci šluka.

:16:41

:16:45

:16:48

:17:12
Hele Hotel!
:17:26
Má nìco do sebe.
:17:28
Zùstanem tu?
:17:34
Koèièko, copak hoøí?
Kampak?

:17:43
Co je s Jupiterem?
:17:49
Bejt v dobì svý smrti
na Jupiteru,

:17:54
vážil by Elvis 330 kilo.
:17:59
Tøistatøicet?

náhled.
hledat.