Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:22
Dávej pozor!
:22:26
Proè fotíš jen pokoje,
:22:31
a ne to, co vidíme na cestách?
:22:39
To ostatní si pamatuju.
:22:41
Hotelový pokoje a letištì zapomenu.
:22:47
Asi jo.
:23:04
Ukazovala jsem ti
svý významný objevy?

:23:14
Podívej se na nìj!
Na krále!

:23:19
Poøádnì si prohlídni jeho tváø.
:23:22
Teï se podívej na toto.
:23:27
Dávnej král z Blízkýho východu.
Vypadal jako on.

:23:36
Elvis jako Buddha.
A tohle je nìco

:23:48
Socha svobody v New Yorku
je taky Elvis.

:23:52
Vidíš?

náhled.
hledat.