Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:02
Moc spíš.
:37:05
Pùlku života prosníš.
:37:10
Jo,
:37:13
ale spánek je nádhera.
:37:17
Až umøem, tak už nikdy nebudeme spát.
:37:23
ani snít.
:37:39
Nezapomeò na tohle.
:37:41
Co?
:37:42
Ale ty patøej hotelu.
:37:44
V Americe jsou ruèníky
v cenì pokoje. Známá vìc.

:37:47
Ale nevejdou se sem.
:37:54
Mᚠtam milión trièek
:37:57
a já jen dvì košile.
:37:59
Vyhoï nìjaký.
:38:01
Mám jich celou sbírku.
:38:05
Ani za nic!
:38:12
No tak jo.
:38:13

:38:15
Ale oba ne.
:38:24
Sbal to moje vypraný.
:38:26
Mý je sušší.
:38:28
Ale moje èistší.
:38:30
Nekoupal ses.
:38:49
A je nezmaèkáš.

náhled.
hledat.