Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:00
Ještì tady.
:41:07
A ještì jednou.
:41:11
Dìkuji.
:41:14

:41:22

:41:25

:41:28
Ahoj! To jsem já!
:41:31
V Memphisu.
:41:34
Memphis!
:41:38
Jih USA, Tennessee.
:41:45
Letadlo mìlo malou poruchu.
:41:52
Neboj se.
:41:57
Zítra odlétáme
a pozítøí jsme v Øímì.

:42:08
Nevím.
:42:12
Jak mám vìdìt, kde pøespím?
:42:17
Jsem v poøádku.
:42:19
Takový je život.
:42:49
Dìkuju.

náhled.
hledat.