Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:00
Vy byste to chtìla?
:55:03
Taky nechci být sama.
Chci si povídat. Fajn!

:55:09

:55:12
Tak se to nakonec vyøešilo.
:55:14
A bez slevy.
:55:17
Bude to 22 dolarù pøedem.
:55:25
Vyrovnáme se v pokoji.
:55:30
Mockrát dìkuju.
:55:33
Mimochodem, jste v poøádku?
:55:36
Jsem z toho perplex.
:55:39
Jo, ten pocit znám.
:55:46
Pokoj 25 pro krasavice!
:56:01
Dìkujeme.
:56:02
Není zaè. Hezkou noc!
:56:18
Pokoj 25.
:56:43
Díky.
:56:45
Máte pìknou èapku.
:56:47
- Mnì se nelíbí.
- Sluší vám.

:56:51
Díky.

náhled.
hledat.