Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:02
co si myslí.
Možná toho nakecám za dva,
ale poøád lepší,

1:00:08
než vùbec nežblebtnout.
Nìjak tenhle typ pøitahuju.

1:00:14
No jo, tìžko najdu kluka,
co mluví víc než já.

1:00:19
Tak co, jsem pitomá?
Stejnì ho furt miluju.

1:00:51
Nìkdy i ta nejvìtší láska
trvá jen týden

1:00:59
Jo.
1:01:01
Co mᚠteï v plánu?
1:01:04
- Mám kamarádku v Natchezu.
- V Natchezu?

1:01:09
V Mississippi.
1:01:10
Má mimino, ještì jsem ho nevidìla.
1:01:13
Ani manžela. Miminu už budou nejmíò dva roky.
1:01:18
Zvala mì, možná bych
tam dostala práci.

1:01:23
Dìlá v salónu krásy, to
bych brala, nìco našetøit

1:01:28
a pak se rozhodnout,
jak si zaøídím život.

1:01:32
Možná, že v jiným mìstì
budu mít víc štìstí.

1:01:42
Já nevím.

náhled.
hledat.