Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:21:09
Do prdele, zabils ho!
1:21:13
Musíme se ztratit!
1:21:46
Co je s tebou?
Proès ho oddìlal?

1:21:51
Drž hubu!
Jen jsem ho postøelil.

1:21:59
Krucinál, Johnny!
1:22:05
Vole! Co když je po nìm?
Zavøou nás.

1:22:12
Nezabil jsem ho.
1:22:18
Jeannie zabije mì!
1:22:28
Ty se smìješ?
1:22:30
Co na to øekne DeeDee?
1:22:33
Ještì že nejsem ženatej.
1:22:40
DeeDee mi dala kopaèky.
1:22:43
Dneska ráno, než jsem se
dozvìdìl, že mám padáka.

1:22:49
Je fuè.
1:22:51
Opustila tì?
1:22:56
Ani mi to neøekla.
1:22:59
- Vlastní sestra!
- Mìla se tì dovolit?


náhled.
hledat.