Mystery Train
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:02
Proè tu nemaj Otise Reddinga,
nebo Martina Luthera Kinga?

1:33:13
Protože ten hotel patøí
bílejm, èerný tu jen dìlaj.

1:33:21
Já vím, jak to myslíš.
1:33:25
Pøíštì požádáme
o apartmá s Malcolmem X.

1:33:32
Jasnì!
1:33:42
Doufám, žes
upustil tu prázdnou.

1:33:52
- Popojedem!
- Dej si, Charlie.

1:34:07
Nemᚠještì nìjakou
japonskou švestku,

1:34:11
nebo jiné exotické ovoce
z celého svìta?

1:34:17
Jedinou švestku
jsi mi snìdl.

1:34:21
To jo.

náhled.
hledat.