Mystery Train
prev.
play.
mark.
next.

:17:02
A na Jupiteru?
:17:05
Da je bio na Jupiteru
u vrijeme svoje smrti...

:17:10
...Elvis bi bio težak 330 tona.
:17:15
330?!
:17:19
Proklet bio!
:17:30
Bok!
:17:33
Dobra veèer, kako
vam mogu pomoæi?

:17:38
Htjeli bi najjeftina soba,
molim, imate?

:17:42
Sve dvokrevetne sobe
su iste cijene.

:17:47
Što je rekao?
:17:48
Nisam sasvim sigurna.
:17:52
Žao mi je, to je preskupo.
:17:58
Sobe su 22 dolara, za veèer.
:18:02
Definitivno.
:18:04
Plaæanje unaprijed.
:18:07
A! Shvaæa!
:18:09
Mislim da je 22 dolara.
:18:11
OK.
:18:28
OK, hvala.
Ova noæ, 22 dolara.

:18:32
Hvala i vama.
:18:37
Soba 27.
:18:41
I ne zaboravi...
:18:44
...im pomoæi oko prtljage.
:18:48
Hvala!
:18:51
Laku noæ!
Drago mi je!

:18:54
Laku noæ.
Lijepo spavajte.


prev.
next.