Mystery Train
prev.
play.
mark.
next.

:34:02
"Odijelo èini èovjeka."
Mislim, vidi taj prokleti šeširiæ...

:34:06
Izgledaš kao prokleti
komarac - èimpanza!

:34:52
Mitsuko.
:34:55
Probudi se.
Jutro je.

:35:02
Hotel je u plamenu.
:35:10
Hoæeš li iæi
u Graceland...

:35:14
...dom Elvisa Presleya?
:35:21
Pusti me da spavam.
:35:24
To mi je najomiljenije...
:35:27
Spavanje.
:35:31
Puno spavaš.
:35:34
Pola dana provedeš u snu.
:35:38
Da...
:35:41
Ali, san je sjajan.
:35:45
A kada umreš, znaèi da
nema više spavanja...

:35:51
što znaèi, nema više snova...

prev.
next.