Mystery Train
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
...i rekao: "Kada sretnete tu djevojku
iz Rima, hoæu da joj ovo date".

:48:08
Kunem se Bogom da je to istina.
A onda je samo nestao.

:48:12
Otišao.
:48:15
Bio je to Elvis.
:48:18
Kralj.
:48:24
Sjedio sam tamo i vidio vas s leða,
èak i tada me pogodilo, znao sam...

:48:28
Znao sam da ste to vi.
:48:30
Siguran sam, koliko u sunce,
da sam vam trebao predati...

:48:34
... Elvisov èešalj...
:48:38
Èešalj?!
:48:40
Elvisov èešalj!
- Mislite, Elvis Presley...

:48:45
mrtvi pjevaè, vam je rekao
da date ovaj èešalj meni?

:48:53
Jedno sam zaboravio...
:48:54
Što?
:48:57
Takoðer je rekao...
:48:58
da mi date 20 dolara.
Napojnica za dostavu.

:49:01
Razgovarali smo i rekao je
da mogu prihvatiti i 10.

:49:08
Ovo je vrlo smiješna prièa.
- Znam.

:49:10
Sviða mi se, sjajna je.
Ne vjerujem u nju.

:49:15
Ovo je 10 dolara za dobru prièu.
:49:20
A ovo je 10 dolara
za vas, da odete.

:49:48
Ovo je za dvije šalice kave.
:49:50
Vašu i od onog gospodina.

prev.
next.