Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:10:00
Može biti rizièno.
:10:03
Kako bi onda bilo da pokrenem traè o tome?
:10:06
Ne. Mislim, da radimo ono u mojoj kuæi.
:10:08
Plašiš se da ne budes uhvaæen?
:10:10
Da.
:10:12
I trebalo bi.
:10:16
Da li mogu da upoznam tog tvog prijatelja?
:10:18
Koga? Graham-a?
:10:20
Pravo da ti kažem,bili smo veoma bliski
toliko godina, ali ja--

:10:25
Ja mislim da smo veoma razlièiti sada.
:10:58
- Da?
- Ann? Moje ime je Graham Dalton.

:11:01
O, da.
:11:02
- Naravno.
- Mogu li da se poslužim vašim kupatilom?

:11:04
Uðite.
:11:11
- Gde je?
- Tamo pravo, sa leve strane.

:11:14
- Izvnite.
- Volite li jagode? Doneo sam--

:11:17
Oh, hvala.
To je baš lepo.

:11:37
Zdravo. John Millaney, molim vas.
Ovde njegova žena.

:11:45
U redu je. Hvala vam.
:11:51
Pa.
:11:53
- To je bilo brzo.
- Lažna uzbuna.

:11:55
Sedite.

prev.
next.