Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:36:04
Kakav lièni projekat?
:36:08
- Šta?
- Kakav lièni projekat?

:36:15
Lièni projekat
kao bilo èiji lièni projekat.

:36:19
Moj je samo malo...
:36:21
lièniji, pretpostavljam.
:36:24
Ko je Donna?
:36:27
- Šta?
- Piše Donna na kaseti.

:36:31
Donna je devojka koju sam upoznao na Florida-i.
:36:35
Izlazio si sa njom?
:36:39
Ne. Ne baš.
:36:42
Zašto sve kasete
imaju ženska imena na njima?

:36:48
Pa, uživam da intervjuišem
žene više nego muškarce.

:36:54
- To je ledeni èaj.
- Hvala.

:36:56
Izvini. Da li hoæeš malo limuna?
:36:58
Ne. Èaj je savršen.
:37:00
Dakle, ovo su...
:37:02
sve intervjui?
:37:04
- Da.
- Možemo li da odgledamo jedan?

:37:09
Ne, ja--
:37:11
Zašto ne?
:37:15
Zato što svakom
ispitaniku obeæam...

:37:18
Da niko drugi neæe pogledati
snimke osim mene.

:37:24
O èemu su intervjui?
:37:29
Intervjui su o seksu.
:37:34
Seksu?
:37:38
Šta o seksu?
:37:44
Sve o seksu.
:37:47
Kao, na primer?
:37:51
Šta su radile.
Šta rade.

:37:54
Šta žele da rade,
ali se plaše da pitaju.

:37:57
Šta ne bi želele
èak i ako pitaju.


prev.
next.