Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:44:05
Da li se ti na taj naèin zadovoljavaš--
:44:07
snimajuæi ženske kako prièaju
o njihovim seksualnim iskustvima?

:44:10
Da.
:44:11
- Da li bi neko drugi video kasetu?
- Apsolutno ne.

:44:14
Niko drugi neæe videti
te kasete osim mene.

:44:18
Koliko dugo æe to da potraje?
:44:22
Pa, to zavisi od tebe.
Jedna žena je iskoristila tri minuta.

:44:27
Druga je iskoristila 3 kasete od po 2 sata.
:44:33
Kako æemo da krenemo?
:44:35
Ja upalim kameru i ti poèneš da prièaš.
:44:40
Da li ja sedim ili stojim?
:44:42
- Kako god hoæeš.
- Onda æu da sedim.

:44:54
Da li si spreman?
:45:03
Okej, snimam te.
:45:05
Reci mi svoje ime.
:45:10
Prièaj normalnim glasom.
:45:14
Pa isprièaj mi tvoje prvo seksualno iskustvo.
:45:24
Moje prvo seksualno iskustvo,
ili prvi put kad sam imala vezu?

:45:27
Prvo seksualno iskustvo.
:45:37
Imala sam--
:45:41
osam.
:45:43
I-- Jer ovo jedna od onih stvari koje--
:45:46
Da, u redu.
:45:49
Imala sam 8 godina ,i...
:45:52
Michael Green,
koji je isto imao 8...

:45:56
me je pitao da li može
da me gleda kako se skidam.

:45:58
I ja sam rekla da može
ako i ja budem mogla da gledam njega takodje.


prev.
next.