Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:47:06
Ja nisam-- Nekako sam ga zamislila--
:47:12
Nisam znala da æe imati...
:47:15
vene ili neravnine ili bilo šta.
:47:17
Mislila sam da ce biti gladak,
kao cev.

:47:22
Èudno je,
misliti sad o tome.

:47:31
Sam organ je izgledao
kao odvojena stvar--

:47:35
odvojeno biæe za mene.
:47:37
Mislim, kad ga je napokon izvukao,
i kad sam mogla da ga vidim i pipnem...

:47:42
Potpuno sam zaboravila
da je momak zakaèen za njega.

:47:45
Seæam se da sam bukvalno bila uplašena
kad je momak prièao sa mnom.

:47:49
Šta je rekao?
:47:51
Rekao je da je dobro oseæao moju ruku.
:47:57
Šta se onda desilo?
:48:04
Onda sam poèela da mrdam ruku...
:48:07
onda je on prestao da prièa.
:48:32
- Da?
- John. Cynthia.

:48:35
- Kako si prošla?
- Rekla sam Janet da sam Ann.

:48:41
- Ona je nasela?
- Pa, oèigledno.

:48:44
Hoæu da te vidim.
:48:49
- Pa, kad?
- Odmah.

:48:51
Ne znam.
Imam mušteriju.

:48:54
Veæ sam mu jednom odložio.
:48:58
Moram da odradim
neko teško žongliranje.


prev.
next.