Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:57:24
Zvala sam te poslednjeg ponedeljka u 3:30,
i rekli su da nisi tu.

:57:30
Da li se seæaš gde si bio?
:57:34
U ponedeljak?
:57:38
Poslednji ponedeljak.
:57:41
O, imao sam kasan ruèak.
:57:45
Pa sa kim si ruèao?
:57:52
Sam sam jeo.
:57:56
Hajde.
:58:05
Jel' ima nešto da nije u redu?
:58:07
Da li si imao aferu?
:58:13
Isuse Hriste!
:58:17
Imao sam kasan ruèak,
i sad sam jebao nekog?

:58:21
- Pa, jesi li?
- Ne, nisam.

:58:25
Ja sam uvredljiv na optužnice.
Hajde.

:58:31
Ako sam u pravu, želim da znam.
:58:34
Ne želim da te lažem. Biæu nervozna,
ali biæu više nervozna ako me lažeš.

:58:40
Pa, nema ništa da se zna.
:58:46
Ne mogu ti reæi koliko bi bila nervozna
ako me slažeš.

:58:55
Jel' ovo paranoja?

prev.
next.