Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:12:02
za iznajmljivanje i...
1:12:05
kasete, takve stvari?
1:12:08
Ispod mog dušeka.
1:12:12
I šta æeš da radiš
kada bude nestao?

1:12:16
Neæe.
1:12:19
Da li ti je udobno tamo?
1:12:23
Da, udobno je.
1:12:29
Dobro, snimam.
Reci mi svoje ime.

1:12:36
Ann Bishop Millaney.
1:13:10
Margaret. Æao, John je.
1:13:12
Dobro.
Jer si videla Ann danas negde?

1:13:15
Ovo poslepodne?
1:13:18
Pa, ne, samo--
Kuæi je.

1:13:22
Æao-æao.
Sve je u redu. Hvala.

1:13:25
Hvala bogu.
Zabrinula si me bolesno.

1:13:27
Došao sam kuæi, vrata su otvorena,
auta nema.

1:13:31
Mislio sam da si oteta od strane
nekog ljutog jebaèa.

1:13:37
- Jer si u redu?
- Hoæu da izaðem iz ovog braka.

1:13:46
Šta?
1:13:50
Hoæu da izaðem...
1:13:52
iz ovog braka.

prev.
next.