Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:17:01
Dobro, snimam te.
1:17:06
Reci mi svoje ime.
1:17:15
U èemu želiš da prièamo?
1:17:17
- O èemu obièno prièate--
- O seksu.

1:17:21
Dobro. Ajde da prièamo o seksu.
1:17:25
Da li imaš seksualne odnose?
1:17:27
Ne toliko èesto.
1:17:31
Kad imaš,
ko obièno prvi poène?

1:17:35
On poène.
1:17:38
Jel' te seks èini zadovoljnom?
1:17:46
Ne znam.
1:17:49
Ne znam kako to misliš.
1:17:54
Da li imaš orgazme?
1:17:57
Ne bih rekla.
1:17:59
Mislim, nisam sigurna
da sam imala ikad jedan--"

1:18:24
Jel' si ikad mislila da imaš seksualne odnose
sa nekim drugim umesto tvog muža?

1:18:30
Evo nas kreæemo.
1:18:33
Evo nas kreæemo.
1:18:42
- Zašto ne stanemo?
- Ne.

1:18:45
Ne želim da stanemo.
1:18:55
Jel' si ikad mislila da imaš seksualne odnose
sa nekim drugim umesto tvog muža?


prev.
next.