Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:02
- Saðol.
- Hoþ bir dikim. Masaörtüsüne benziyor.

:46:11
Bak, kalamam. Gitmem lazým.
:46:16
- Seni arayabilir miyim?
- Ýþ numaram var mý sende?

:46:19
Hayýr.
:46:22
Kalemin var mý?
:46:28
Tamam, þimdi, senin üstündeki mavi,
benim üstümdeki mavi.

:46:31
Bu tuhaf bir rastlantý filan mý?
:46:34
Sanmam. Bence rastlandýdan fazla.
:46:37
- Burada mý yaþýyorsun?
- Hayýr, sadece geçerken uðradým.

:46:44
Bak, üçle beþ arasý arama,
çok meþgul oluyorum, tamam mý?

:46:48
-Tamam.
-Tamam.

:46:51
Görüþürüz.
:46:54
- Hoþca kal.
- Hoþca kal.

:46:59
Ondan hoþlandým.
Çok hoþ bir kýz. Çok hoþ.

:47:15
- Selam.
- Selam.

:47:24
Sanýrým yaðmur yaðacak.
:47:31
Yaðýyor.
:47:34
Evet.

Önceki.
sonraki.