Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:36
- Nasýl becerdin?
- Janet'e Ann'ým dedim.

:48:40
Ah. Yuttu mu?
:48:42
Tabi, gün gibi ortada.
:48:44
Bak...Seni görmem lazým.
:48:49
- Ah. Ne zaman?
- Hemen þimdi.

:48:52
Yapabilir miyim bilmiyorum.
Bekleyen bir müþterim var.

:48:55
Onu daha önce bir kez erteledim.
Tekrar yapabilmem için hokkabazlýk bulmam lazým.

:49:01
O halde þu toplarýný havalandýr da
kýçýn buraya gelsin.

:49:04


Önceki.
sonraki.