The Abyss
prev.
play.
mark.
next.

1:14:03
Važi.
1:14:06
Soni, odspavaj malo,
pa æeš zameniti "Maèka".

1:14:10
Hipi, ti kontroliši spoljni prostor.
1:14:15
"Jednonoæni".
1:14:16
Hoæeš li da mi uèiniš uslugu
i vidiš da li je transmiter popravljen?

1:14:20
Važi?
Evo idem.

1:14:31
Imam ga.
1:14:55
U redu.
1:14:57
Hajde, A.J. pomeri se, malo nalevo.
1:15:02
Šta je ovo?
1:15:12
O, ovo nije stvarno.
1:15:17
O, èoveèe.
1:15:22
Pogledaj me. Drhtim.
U redu je, stani, stani.

1:15:25
I sada...
1:15:27
...evo je glava.
1:15:32
Hajde, èoveèe.
Šta bi drugo moglo da bude?

1:15:35
Zašto su je doneli ovde?
1:15:37
Mora da je u pitanju neki
plan kako da je saèuvaju od Rusa.

1:15:41
Vidi, aktivirali su jednu od glava,...
1:15:44
...uzeli su nekakav detonator,
koji su poneli sa sobom,...

1:15:47
...a onda æe je vratiti na
podmornicu i diæi sve u vazduh.

1:15:50
Bam! Ko po loju.
1:15:54
Govorim ti.
Nisam parano...

1:15:58
Zdravo, Lindz.

prev.
next.